Welcome

Inyimẽ Ashɛ ma awɛɛ, ke etuk azhɛ ke jawa inyimẽ.  Ke naa ashui Ashɛ o uhã ni Ashɛ o unɔr ni abom e mbɔɔ sha sho ni edeŋ ke gbokpa ece yir ni ke jẽ ke e dok oye o Ushe ni ishɛu ukpe e te.  Ushe a yike inte igbam.  O sho o shɔhɔ.

Contact:

  • Arams Zechariah: Translator, Kachia 07016968740
  • Catechist Moses Sabo: Translator ‭0907 896 6086‬
  • Rev Williams Atama: Chairman, Central Committee, Nkojo 08155603469
  • Catechist Titus Jatau: Chairman, Nasarawa St Chapter 08180429120, 08151765266
  • Ishaya Kaura: Chairman, Kaduna St Chapter 08140020708
  • Igũ Ashɛ Wɛbe Jonathan: Advisor 08029988228